EN | VI

Tỉnh Cà mau

Tiềm năng
& Cơ hội đầu tư

Tìm hiểu thêm

HỖ TRỢ

Doanh nghiệp
Nhà đầu tư

Tìm hiểu thêm

HỖ TRỢ

Phát triển
Du lịch

Tìm hiểu thêm

DIỄN ĐÀN

Khởi nghiệp
Sáng tạo

Tìm hiểu thêm

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC)

Ngoài chức năng tư vấn, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, Trung tâm còn quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp…

iEPC sẽ là địa điểm, tạo đầu mối, tư vấn trong thực hiện các chính sách đầu tư, khởi nghiệp, giúp các nhà đầu tư thuận lợi và nhanh hơn trong đầu tư và phát triển tại tỉnh Cà Mau

Tìm hiểu thêm

Cà Mau tiềm năng
& cơ hội đầu tư

Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau, bên cạnh công tác xây dựng và nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông… Cà Mau kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính làm chậm việc ra quyết định đầu tư, hay làm chậm triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hỗ trợ doanh nghiệp
& khởi nghiệp

Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu về: thủ tục đăng kí kinh doanh; cung cấp thông tin về quy hoạch, về giá cả, thị trường…Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ Sở, ngành, thường trực UBND tỉnh kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đầu tư.

Thủ tục hành chính
trực tuyến

Tỉnh Cà Mau đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Sự kiện - Đào tạo

Xem tất cả
Đầu tư
Thương mại
Du lịch
Khởi nghiệp
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:17/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:17/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:17/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:17/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến
MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC DU LỊCH ASEAN+3
Thời gian:30/12/202210:49 sáng - 31/12/2022 11:00 chiều
Hình thức:Tham gia trực tuyến

Thư viện

VIDEO

Xem tất cả

Cua Năm Căn Cà Mau

Cua Năm Căn Cà Mau

Cua Năm Căn Cà Mau

HÌNH ẢNH

Xem tất cả

Biển Cà Mau

Rừng ngập mặn

Rừng đước Năm Căn

Liên kết